Header Ads

Inilah 15 Dosa Besar Yang Terdapat di Kepala Wanita Muslim

Aisha News - Dijaman yang semakin modern tersebut banyak kita temui wanita-wanita muslim yang masih enggan menggunakan hijab yg merupakan kewajiban semua muslimah di dunia, dibawah tersebut Kami menjelaskan 15 Dosa Besar Yang Ada di Kepala Wanita Muslim yang dilansir dari DetikIslam sebagai berikut.

1. Tidak Berkerudung (menutup aurat).

Allah berfirman, yang ertinya: "Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu serta isteri-isteri orang mu'min:" Hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka ". Yang demikian tersebut supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, kerana tersebut mereka tidak diganggu. serta Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang. "(QS. Al-Ahzab: 59).

Allah Ta'ala   berfirman, yang artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman:" Hendaklah mereka menahan pansertagannya, serta kemaluannya, serta janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padegan. "(QS. An Nuur: 24) .

2. Menyambung rambut / memakai sanggul.

Dari Asma 'binti Abi Bakr, ada seorang perempuan yang menghadap Rasulullah shallallahu' alaihi wa sallam kemudian berkata, "Telah kunikahkan anak gadisku setelah tersebut dia sakit sesampai semua rambut kepalanya gugur serta suaminya memintaku segera mempertemukannya serta anak gadisku, apakah aku boleh menyambung rambut kepalanya . Rasulullah lantas melaknat perempuan yang menyambung rambut serta perempuan yang meminta supaya rambutnya disambung "(HR Bukhari no 5591 serta Muslim no 2122).

3. Mewarnai / menggilap rambut serta warna hitam.

Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu' anhuma berkata, bahawa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Pada akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang menggilap serta warna hitam seperti tembolok merpati. Mereka tersebut tidak akan mencium bau syurga. "(HR. Abu Daud, An Nasa'i, Ibnu Hibban dalam shahihnya, serta Al Hakim. Al Hakim menyatakan bahawa sanad hadis tersebut sahih. Syaikh Al Albani dalam Shahih At Targhib wa At Tarhib menyatakan bahawa hadis tersebut sahih).

Dari Jabir radhiyallahu'anhu, dia berkata, "Pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah (ayah Abu Bakar) datang dalam keadaan kepala serta janggutnya telah memutih (seperti kapas, ertinya beliau telah beruban). kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Ubahlah uban tersebut serta sesuatu, tetapi hindarilah warna hitam." (HR. Muslim).

4. Mencabut rambut putih (uban).

Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari datuknya berkata bahawa Rasulullah shallallahu' alaihi wa sallam bersabda, "Janganlah mencabut uban. Tidaklah seorang muslim yang beruban dalam Islam walaupun sehelai, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya untuknya pada hari kiamat nanti. "(HR. Abu Daud serta An Nasa'i. Syaikh Al Albani dalam Al Jami 'Ash Shagir menyatakan bahawa hadis tersebut sahih).

5. Menggunakan bulu mata palsu.

Fatwa: "... Menurut hemat saya, tidak boleh memasang bulu mata buatan (palsu) pada kedua matanya, kerana hal tersebut sama serta memasang rambut palsu, serta Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam melaknat wanita yang memasang serta yang minta dipasangkan rambut palsu. Jika Nabi telah melarang menyambungkan rambut serta rambut lain (memasang rambut palsu) maka memasang bulu mata pun tidak boleh. 

  tidak boleh memasang bulu mata palsu kerana alasan bulu mata yang asli tidak lentik atau pendek. Sepatutnya seorang wanita muslimah menerima serta penuh kerelaan sesuatu yang telah ditakdirkan Allah serta tidak perlu melaksanakan tipu daya atau memanipulasikan kecantikan, sesampai kelihatan kepada sesuatu yang tidak dimilikinya, seperti mempunyai pakaian yang tidak patut dipakai oleh seorang wanita muslimah ... "(Disampaikan oleh Syaikh Abdullah Bin Abdurrahman al-Jibrin. Sumber: Fatwa-Fatwa Terktersebut jilid 3, hal.80-81 cet, Darul Haq, Jakarta.)

6. Bersolek/berhias.

Allah Azza wa Jalla berfirman, yang ertinya: "serta janganlah kalian (para wanita) bertabarruj (keluar rumah serta berhias serta bertingkah laku) seperti (kebiasaan) wanita-wanita Jahiliyah yang dahulu" [al-Ahzaab: 33].

7. Merenggangkan / mengikir gigi.

Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu 'anhu, beliau menyatakan, Rasulullah shallallahu' alaihi wa sallam melarang orang mencukur kening, mengkikir gigi, menyambung rambut serta bertatu, kecuali kerana penyakit. (HR. Ahmad 3945 serta sanadnya dtersebutlai kuat oleh Syuaib Al-Arnaut).

Dari ibn Mas'ud radhiyallahu 'anhu, beliau menyatakan, "Semoga Allah melaknat orang yang bertatu, yang minta ditato, yang mencabut kening, yang minta dikikis kening, yang merenggangkan gigi, untuk memperindah penampilan, yang mengubah ciptaan Allah. (HR. Bukhari 4886).

8. Membuat tato (Bergambar pada tubuh).

Lihat kenyataan ke-7.

9. Memakai kerudung yang tidak memenuhi syariat hijab

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahkan telah memperingatkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah:

"Ada dua golongan penghuni Neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya, iatersebut suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor-ekor lembu betina yang mereka pakai untuk mencambuk manusia; wanita-wanita yang berpakaian (tetapi) telanjang, yang kalau berjalan berlenggak-lenggok menggoyang- goyangkan kepalanya lagi durhaka (tidak ta'at), kepalanya seperti punuk-punuk unta yang meliuk-liuk. Mereka tidak akan masuk Syurga serta tidak dapat mencium bau wanginya, padahal bau wanginya tersebut sudah tercium dari jarak sekian serta sekian. "(Hadits shahih. Riwayat Muslim (no. 2128) serta Ahmad (no. 8673).

10. Menggunakan rambut palsu.

Memakai rambut palsu hukumnya haram, kerana termasuk al-'wasl' iatersebut menyambung rambut yang diharamkan. (Fatwa asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah). Seandainya tidak dianggap al-'wasl', maka rambut palsu tersebut menampakkan rambut si wanita lebih panjang daripada yang sebenarnya sesampai menyerupai al-'wasl'. Padahal wanita yang melaksanakannya dilaknat sebagaimana disebutkan oleh hadits: "Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya serta minta disambungkan rambutnya." (HR. al-Bukhari no. 5941, 5926 serta Muslim no. 5530). (Fatwa asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah).

Perbuatan al-'wasl' tersebut diharamkan, sama saja jika si wanita melaksanakannya serta izin suami atau tidak, kerana perbuatan haram tidak berkaitan serta izin serta redha.

11. Mencukur rambut menyerupai lelaki atau wanita kafir.

Potongan yang menyerupai potongan lelaki maka hukumnya haram serta dosa besar, sebab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang kaum wanita yang menyerupai kaum lelaki. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, dari Ibn Abbas radliallahu 'anhuma, bahwa beliau berkata: "Rasulullah shallallahu' alaihi wa sallam melaknat kaum lelaki yang menyerupai wanita serta para wanita yang menyerupai lelaki." (Hr Bukhari)

Potongan yang menyerupai potongan seperti wanita kafir, maka hukumnya   haram, kerana tidak boleh menyerupai orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibn Umar radliallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu' alaihi wa sallam bersabda:

"Siapa yang meniru-niru (kebiasaan) suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut" (Hr Abu Daud, serta dishahihkan al-Albani)


12. Mencukur / mencabut bulu kening.

Lihat kenyataan ke-7.

13. Memakai contact lens berwarna untuk berhias.

Syaikh Muhammad shalih Al-Munajjid hafidzahullah berkata: "... kanta kenalan berwana untuk perhiasan (untuk bergaya). Maka hukumnya sama serta perhiasan, jika digunakan untuk berhias untuk suaminya maka tidak mengapa. Jika digunakan untuk yang lain maka hendaknya tidak menimbulkan fitnah. Dikehendaki   tidak menimbulkan bahaya (misalnya iritasi serta alergi pada mata, pent) atau menimbulkan unsur penipuan serta kebohongan misalnya menampakkan pada laki-laki yang akan melamar. serta   tidak terdapat unsur mensia-siakan harta (israaf) kerana Allah melarangnya. "[Sumber: http://islamqa.info/ar/ref/926]

14. Pembedahan plastik untuk kecantikan.

Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya, "Bagaimana hukum melaksanakan pembedahan kecantikan serta hukum mempelajari ilmu kecantikan?"

Jawapan beliau, "pembedahan kecantikan (plastik) tersebut ada dua jenis. Pertama, Pembedahan kecantikan untuk menghilangkan cacat akibat kemalangan atau yang lainnya. Pembedahan seperti tersebut boleh dilaksanakan, kerana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memberikan keizinan kepada seorang lelaki yang terpotong hidungnya dalam peperangan untuk membuat hidung palsu dari emas. Kedua, pembedahan yang dilaksanakan bukan untuk menghilangkan cacat, namun hanya untuk menambah kecantikan (supaya bertambah cantik). Pembedahan tersebut hukumnya haram, tidak boleh dilaksanakan, kerana dalam sebuah hadis (disebutkan), 'Rasulullah melaknat orang yang menyambung rambut, orang yang minta disambung rambutnya, orang yang membuat tatu, serta orang yang minta dibuatkan tatu.' (HR Bukhari). (Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah, hlm. 478-479). Sumber: Majalah As-Sunnah, edisi 5, tahun IX, 1426 H/2005 M.

15. Memakai kawat gigi untuk kecantikan / tabarruj.

Syaikh Ibnu Utsaimin pernah ditanya, "Apa hukumnya memperbaiki gigi?" Syaikh menjawab, "Memperbaiki gigi tersebut dibahagikan kepada dua kategori:

Pertama, jika tujuannya supaya bertambah cantik atu indah, maka tersebut hukumnya haram. Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam melaknat wanita yang menata giginya supaya kelihatan lebih indah yang merubah ciptaan Allah. Padahal seorang wanita memerlukan hal yang demikian untuk estetika (keindahan), serta demikian seorang lelaki lebih layak dilarang daripada wanita.

Kedua, jika seseorang memperbaikinya kerana ada kecacatan, tidak mengapa ia melaksanakannya. Sesetengah orang ada suatu kecacatan pada giginya, mungkin pada gigi serinya atau gigi yang lain. Cacat tersebut membuat orang merasa jijik untuk melihatnya. Keadaan yang demikian tersebut dibenarkan. Hal tersebut dikategorikan sebagai menghilangkan aib atau cacat bukan termasuk menambah kecantikan. Dalilnya, Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan seorang lelaki yang hidungnya terpotong supaya menggantikannya serta hidung palsu dari emas, yang demikian tersebut termasuk menghilangkan cacat bukan bertujuan untuk mempercantik diri. "Allahu a'lam. (Dijawab oleh Tim Redaksi Konsultasi Syariah).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.